ENGİN ŞAFFAK

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı

 

Ayşe Karaküp -Zabıt Katibi

Elif Akkaya - Zabıt Katibi