Sait ÖZDEMİR

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı

 

 

İbrahim Bozkurt - Komisyon Üyesi

Songül Tekeş - Komisyon Üyesi

Ali Aldemir - Yazı İşleri Müdürü

Ayşe Karaküp -Zabıt Katibi

Elif Akkaya - Zabıt Katibi